• Üdvözöljük weboldalunkon!

  Üdvözöljük weboldalunkon!

  Iskolánk a Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája két iskola: a Zrínyi Miklós Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, valamint a Zsolnay Vilmos Szakközépiskola és Szakmunkásképző összevonásával jött létre 1993. augusztus 1-jén. Read More
 • Kereskedelmi tagozat

  Kereskedelmi tagozat

  Tanirodánkat a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola hozta létre 1998-ban. Az előkészületi munkálatok egy évet vettek igénybe, de sikerült nagyon igényes és magas színvonalú gyakorló irodát létrehozni. A taniroda tényleges működése 1999 szeptemberében kezdődött. Kereskedelmi tagozat.
 • Vendéglátó tagozat

  Vendéglátó tagozat

  Szakközépiskolai képzés:Képzési idő: 4 év, a tanulók a 12. osztályt követően érettségi vizsgát tesznek.A közismereti tantárgyakon kívül vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, mely lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.Elméleti ismeretek: Gazdasági környezetünk, Vendéglátó és turizmusismeretek, Szállodai ismeretek, Marketing Alapozó gyakorlatok: Gasztronómiai alapismeretek, Kommunikáció, Viselkedéskultúra, Ételkészítés, Cukrászati termékkészítés.
 • Idegenforgalmi tagozat

  Idegenforgalmi tagozat

  Iskolánk idegenforgalmi tagozata immáron több évtizedes múltra tekinthet vissza. Képzésünk célja, hogy idegenforgalmi vállalkozások számára korszerű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket neveljünk. Diákjaink az érettségi és a szakmai vizsga letétele után biztos alapokra építve tanulhatnak tovább, nem csak szakirányban. Aki iskolánk elvégzése után a munkaerő piacra kerül, emelt szintű szakképzettséggel, nyelvvizsgával a kezében, biztosan könnyen megtalálja helyét.
 • Színvonal Alapítvány

  Színvonal Alapítvány

  Székhely: 7623 Pécs, Rét u. 10. Adószáma: 19034243-1-02Számlaszáma: K&H Bank Nyrt.10200012-24074386-00000000
  ALAPÍTVÁNYI CÉLOK: Az iskolai tanulmányi színvonal emelése (pályatémák kiírása, tanulmányi és szakmai versenyeken való eredményes részvétel, erkölcsi elismerés, anyagi jutalmazás). Az iskola szakmai és nyelvi képzési lehetőségeinek magasabb szintű megvalósítása, a gyakorlati oktatás korszerűsítése. Az intézmény diákságának szakmai és nyelvi képzésével, továbbképzésével kapcsolatos tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezése, anyagi támogatása. A gyakorlati oktatást elősegítő eszközök beszerzése. A kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok felkészülésének támogatása. A diákság ösztönzése a kiváló szakmai tudás elérésére. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

9kny – nyelvi előkészítő évfolyam

A nyelvi előkészítő évfolyam tanulói a tanév végén a két tanítási nyelvű iskolákra vonatkozó irányelvek értelmében szintfelmérő vizsgát tesznek német nyelvből.

A vizsga elvárásai a központi irányelvekhez igazodnak. A diákok készségeit 6 területen mérjük, ezek értékelése százalékosan történik. A százalékok alapján két vizsgajegyet kapnak (egyet-egyet az írásbeli és szóbeli készségterületekre). Ez a két darab osztályzat a két tanítási nyelvű iskolák irányelveinek megfelelően az év végi osztályzat megállapításakor max. 20%-ban kerül beszámításra.

Év végén a magasabb osztályba lépés feltétele a jegyek átlagából és a két vizsgajegyből számított legalább 1,8-as átlag. Aki az adott szintet nem érte el, nem felelt meg a követelményeknek, tehát javító vizsgát kell tennie.

A vizsga részei:

Írásbeli:     feladatlap a nyelvtani ismeretek felméréséhez (90 perc)

levélírás megadott szempontok szerint (45 perc – szótár használható)

        olvasott szöveg értése (45 perc)

               

Szóbeli:     hallott szöveg értése (30 perc)

szabad beszélgetés a vett témakörökön belül képek segítségével

        szituációs feladat

10. évfolyam

Év végén minden két tanítási nyelvű iskolában sor kerül a célnyelvi mérésre. Szóban és írásban is mérjük a diákok tudását.

A vizsga részei:

Írásbeli:     Hallott szöveg értése (’30)

                Olvasott szöveg értése (’30)

                Íráskészség (’30)

Szóbeli: Tétel kifejtése

                Szituációs gyakorlat

A szintvizsga írásbeli és szóbeli részére a diákok egy-egy osztályzatot kapnak, melyet súlyozunk (3X).

11. évfolyam

Diákjainknak lehetősége van a DSD Pro 1 nyelvvizsga letételére, melyet a német állam finanszíroz. Főleg szakmai idegen nyelvet mér, a munka világában fontos tudás szintjét várja el. Noha a vizsga szintje A2/B1 szint (alapfokú nyelvvizsga), ennek ellenére úgy gondoljuk, mivel szakmai nyelvvizsgáról van szó, hasznos a készülés ebben a tanévben erre a nyelvvizsgára is. A szakmai szókincset a tanulók a szakmai órán és gyakorlatokon sajátítják el. Kiváló lehetőség ez az objektív külső mérés.

12. évfolyam

A DSD

Még az érettségi vizsgák megkezdése előtt - fontos visszajelzés a tanulók munkáját illetően a Deutsches Sprachdiplom B2/C1 nemzetközi nyelvvizsga, melyen a részvétel a Német Kultuszminisztérium támogatásának köszönhetően térítésmentes. Iskolánk tagja annak a 35 magyarországi iskolának, melyet a Kultuszminisztérium az itt folyó nyelvi képzés minősége alapján feljogosított a vizsgáztatásra. A vizsgán az évfolyam minden olyan tanulója részt vehet, aki a feltételeket teljesítette (vizsgára jelentkezés, időpontok betartása, nyelvi felkészültség szintje).

B két tannyelvű érettségi

A 12. évfolyam végén a tanulók jellemzően emelt szintű német érettségit tesznek német nyelvből és még két tantárgyból (kötelezően: turisztikai ismeretek, választhatóan: földrajz vagy célnyelvi civilizáció) teljesítik német nyelven legalább közép szinten az érettségi elvárásokat. Ezzel felsőfokú nyelvvizsgához (C1) juthatnak.

Aktuális

 • 1
 • 2