• Üdvözöljük weboldalunkon!

  Üdvözöljük weboldalunkon!

  Iskolánk a Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola két iskola: a Zrínyi Miklós Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, valamint a Zsolnay Vilmos Szakközépiskola és Szakmunkásképző összevonásával jött létre 1993. augusztus 1-jén. Read More
 • Kereskedelmi tagozat

  Kereskedelmi tagozat

  Tanirodánkat a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola hozta létre 1998-ban. Az előkészületi munkálatok egy évet vettek igénybe, de sikerült nagyon igényes és magas színvonalú gyakorló irodát létrehozni. A taniroda tényleges működése 1999 szeptemberében kezdődött. Kereskedelmi tagozat.
 • Vendéglátó tagozat

  Vendéglátó tagozat

  Szakközépiskolai képzés:Képzési idő: 4 év, a tanulók a 12. osztályt követően érettségi vizsgát tesznek.A közismereti tantárgyakon kívül vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, mely lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.Elméleti ismeretek: Gazdasági környezetünk, Vendéglátó és turizmusismeretek, Szállodai ismeretek, Marketing Alapozó gyakorlatok: Gasztronómiai alapismeretek, Kommunikáció, Viselkedéskultúra, Ételkészítés, Cukrászati termékkészítés.
 • Idegenforgalmi tagozat

  Idegenforgalmi tagozat

  Iskolánk idegenforgalmi tagozata immáron több évtizedes múltra tekinthet vissza. Képzésünk célja, hogy idegenforgalmi vállalkozások számára korszerű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket neveljünk. Diákjaink az érettségi és a szakmai vizsga letétele után biztos alapokra építve tanulhatnak tovább, nem csak szakirányban. Aki iskolánk elvégzése után a munkaerő piacra kerül, emelt szintű szakképzettséggel, nyelvvizsgával a kezében, biztosan könnyen megtalálja helyét.
 • Színvonal Alapítvány

  Színvonal Alapítvány

  Székhely: 7623 Pécs, Rét u. 10. Adószáma: 19034243-1-02Számlaszáma: K&H Bank Nyrt.10200012-24074386-00000000
  ALAPÍTVÁNYI CÉLOK: Az iskolai tanulmányi színvonal emelése (pályatémák kiírása, tanulmányi és szakmai versenyeken való eredményes részvétel, erkölcsi elismerés, anyagi jutalmazás). Az iskola szakmai és nyelvi képzési lehetőségeinek magasabb szintű megvalósítása, a gyakorlati oktatás korszerűsítése. Az intézmény diákságának szakmai és nyelvi képzésével, továbbképzésével kapcsolatos tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezése, anyagi támogatása. A gyakorlati oktatást elősegítő eszközök beszerzése. A kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok felkészülésének támogatása. A diákság ösztönzése a kiváló szakmai tudás elérésére. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Iskolánk alapítványa a SZÍNVONAL ALAPÍTVÁNY
Székhelye: 7623 Pécs, Rét u. 10.
Adószáma: 19034243-1-02
Számlaszáma: K & H Bank Nyrt. 10200012-24074386-00000000


Az Alapítvány célja:

 • Az iskolai tanulmányi színvonal emelése (pályatémák kiírása, tanulmányi és szakmai versenyeken való eredményes részvétel, erkölcsi elismerés, anyagi jutalmazás).
 • Az iskola szakmai és nyelvi képzési lehetőségeinek magasabb szintűmegvalósítása, a gyakorlati oktatás korszerűsítése.
 • Az intézmény diákságának szakmai és nyelvi képzésével, továbbképzésével kapcsolatos tanulmányutak, anyagi támogatása.
 • A gyakorlati oktatást elősegítő eszközök beszerzése.
 • A kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok felkészülésének támogatása.
 • A diákság ösztönzése a kiváló szakmai tudás elérésére.

 

Az Alapítvány feladatai:

Az Alapítvány a célok elérése érdekében meglévő vagyonával szabadon gazdálkodik, szolgáltatásokat, támogatásokat, anyagi ösztönzéseket nyújt, valamint az alábbi tevékenységeket fejti ki:

-          kulturális, szabadidős, sport tevékenységek iskolai ünnepségek és rendezvények költségeinek viselése,

-          a diákság és/vagy alkalmazottak részére rendezett iskolai évfordulók, megemlékezések, költségeinek viselése

-          diákok jutalmazása

-          az alapítvány, és az iskola marketing költségeinek finanszírozása

-          oktatást segítő eszközök beszerzése, karbantartása és javítási költségeinek viselése,

-          könyvtár bővítésének (könyvek és folyóiratok beszerzése) költségviselése,

-          kirándulások, versenyek lebonyolításával, és részvétellel kapcsolatos költségek viselése,

-          tantermek, könyvtárhelyiség és egyéb oktatási helyiségek karbantartási és felújítási költségeinek viselése, illetőleg ezek bútorzatának és felszereléseinek pótlása,

-          tanulók részére higiéniai és egyéb eszközök biztosítása,

-          tájékoztató kiadványok készítése, testvérkapcsolatok ápolása,

-          szociálisan rászoruló tanulók alkalomszerű támogatása,

-          múzeumi belépők, színházbelépők finanszírozása,

-          Zsolnay díj adományozásával kapcsolatos költségek viselése

-          A Zsolnay névhasználatból eredő kötelezettségek finanszírozása

-          a kuratóriumi tagok részére az alapítvány működésével kapcsolatos konzultáción, továbbképzésen, tanulmányi utakon való részvétel támogatása,

-          alapítványi rendezvények szervezésével kapcsolatos költségek viselése,

-          alapítványi rendezvények előadóinak, szervezőinek megbízási díj, útiköltségtérítés, szállásköltségének megtérítése

-          szakmai szervezetekhez kapcsolódó tagdíjak támogatása

-          a szakmai szervezetek rendezvényein való részvétel és útiköltség támogatása.

 

Kuratórium:

Elnök:

 • Simon Zsolt

Tagjai:

 • Gedeonné Szanyi Magdolna
 • László Zoltánné
 • Bakány Judit

 

Támogatások: adományok
Várjuk, és köszönjük azon vállalkozások, és magánszemélyek támogatását, akik hozzájárulnak alapítványunk céljainak megvalósításához.

 • társas vállalkozás: a nyújtott támogatást ráfordításként elszámolhatják, ha az alapítvány nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében az eredménye a juttatás nélkül sem lesz negatív, és ezt a nyilatkozatot igazolja a beszámolójának elkészítése után.
 • magánszemély, egyéni vállalkozás: a támogatás összege után adókedvezményre nem jogosult.

A nyújtott támogatásokat együttműködési szerződésben írásba kell foglalni.
Támogatás befizetés: átutalással vagy készpénzben történhet
Bankszámlaszámunk: 10200012-24074386-00000000
Kérjük, hogy átutalással történő támogatásuk esetén a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni az adományozó cég nevét, székhelyét, adószámát, esetleges támogatási célt. Ennek ismeretében tudjuk az együttműködési megállapodásokat, igazolásokat kiállítani az támogatásokról.

 

Támogatások: 1% felajánlása

Minden egyéni vállalkozó és magánszemély, aki személyi jövedelemadót (SZJA) fizet, felajánlhatja adója 1%-át egy közhasznú civil szervezetnek, további 1%-át egy egyháznak.

Várjuk, és köszönjük azon egyéni vállalkozók, és magánszemélyek támogatását, akik adójuk 1%-ával hozzájárulnak alapítványunk céljainak megvalósításához.

A rendelkező nyilatkozaton az 19034243-1-02 adószámot kérjük feltüntetni.

 

Beszámolók:

2011 itt és itt letölthető

2012 itt és itt letölthető

2013 itt és itt letölthető

2014 itt és itt letölthető

2015 itt letölthető

2016 itt letölthető

2017 itt letölthető

2018 itt letölthető

2019 itt letölthető

2020 itt letölthető

2021 itt letölthető

 

Nyújtott támogatások

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

 

2012.

 • Iskolai kirakatrendezői verseny - 28.000Ft    
 • Iskolai receptverseny - 25.737
 • Idegenforgalmi Szakmai Nap - vallási turizmus - 23.298 Ft
 • Vendéglátó szakmai versenyek - Kelt tészták - 27.517 Ft

 

2011.

 • Iskolai receptverseny - Karácsonyi és szilveszteri ételek - 9.000 Ft
 • Iskolai kirakatrendezői verseny jutalmazása - 27.000 Ft
 • Idegenforgalmi szakmai nap - Mecsek hegység és Nemzeti Parkjaink - 46.307 Ft
 • SZKTV országos döntő - cukrász versenyző - 10.000 Ft
 • Utazási kiállítás Bp. - 20.000 Ft

 

2010.

 • Karácsonyi népszokások rendezvény lebonyolítása - 14.866 Ft
 • Iskolai kirakatrendezői verseny jutalmazása - 36.000 Ft
 • Idegenforgalmi szakmai nap - wellness turizmus - 14.299 Ft

 

2009.

 • Iskolai kirakatrendezői verseny jutalmazása - 30.000 Ft
 • Idegenforgalmi szakmai nap - Baranyai sváb kultúra - 30.000 Ft

 

2008.

 • Iskolai kirakatrendezői verseny jutalmazása - 30.000 Ft  
 • Budapesti tanulmányi kirándulás - 30.000 Ft
 • Idegenforgalmi szakmai nap - reneszánsz év - 47.000 Ft
 • Pályázat: iskolai dosszié fedélterv jutalmazása  - 6.000Ft
 • Szakmai kirándulás Budapest-Hoventa  - 40.000 Ft
 • Tanulmányi kirándulás Erdélyben  - 60.000 Ft
 • Végzős tanulók kiemelkedő tanulmányi munkájának elismerése - 42.000 Ft

 

2007.
Iskolai kirakatrendezői verseny jutalmazása - 27.900 Ft  

Bevételek, Támogatások:

 

 • 2019. 1% - 162.377 Ft
 • 2018. 1% - 199.785 Ft
 • 2017. 1% - 165.432 Ft
 • 2016. 1% - 230.455 Ft
 • 2015. 1% - 176000 Ft
 • 2014. 1% - 183000 Ft
 • 2013. 1% - 209000 Ft
 • 2012. 1% - --------
 • 2011. 1% - 189.415 Ft
 • 2010. 1% - 189.415 Ft
 • 2009. 1% - 220.870 Ft
 • 2008. 1%   ---------
 • 2007. 1% - 272.256 Ft
 • 2006. 1% -  44.229 Ft

Aktuális

 • 1
 • 2
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Elfogadom Nem fogadom el