• Üdvözöljük weboldalunkon!

  Üdvözöljük weboldalunkon!

  Iskolánk a Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola két iskola: a Zrínyi Miklós Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, valamint a Zsolnay Vilmos Szakközépiskola és Szakmunkásképző összevonásával jött létre 1993. augusztus 1-jén. Read More
 • Kereskedelmi tagozat

  Kereskedelmi tagozat

  Tanirodánkat a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola hozta létre 1998-ban. Az előkészületi munkálatok egy évet vettek igénybe, de sikerült nagyon igényes és magas színvonalú gyakorló irodát létrehozni. A taniroda tényleges működése 1999 szeptemberében kezdődött. Kereskedelmi tagozat.
 • Vendéglátó tagozat

  Vendéglátó tagozat

  Szakközépiskolai képzés:Képzési idő: 4 év, a tanulók a 12. osztályt követően érettségi vizsgát tesznek.A közismereti tantárgyakon kívül vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, mely lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.Elméleti ismeretek: Gazdasági környezetünk, Vendéglátó és turizmusismeretek, Szállodai ismeretek, Marketing Alapozó gyakorlatok: Gasztronómiai alapismeretek, Kommunikáció, Viselkedéskultúra, Ételkészítés, Cukrászati termékkészítés.
 • Idegenforgalmi tagozat

  Idegenforgalmi tagozat

  Iskolánk idegenforgalmi tagozata immáron több évtizedes múltra tekinthet vissza. Képzésünk célja, hogy idegenforgalmi vállalkozások számára korszerű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket neveljünk. Diákjaink az érettségi és a szakmai vizsga letétele után biztos alapokra építve tanulhatnak tovább, nem csak szakirányban. Aki iskolánk elvégzése után a munkaerő piacra kerül, emelt szintű szakképzettséggel, nyelvvizsgával a kezében, biztosan könnyen megtalálja helyét.
 • Színvonal Alapítvány

  Színvonal Alapítvány

  Székhely: 7623 Pécs, Rét u. 10. Adószáma: 19034243-1-02Számlaszáma: K&H Bank Nyrt.10200012-24074386-00000000
  ALAPÍTVÁNYI CÉLOK: Az iskolai tanulmányi színvonal emelése (pályatémák kiírása, tanulmányi és szakmai versenyeken való eredményes részvétel, erkölcsi elismerés, anyagi jutalmazás). Az iskola szakmai és nyelvi képzési lehetőségeinek magasabb szintű megvalósítása, a gyakorlati oktatás korszerűsítése. Az intézmény diákságának szakmai és nyelvi képzésével, továbbképzésével kapcsolatos tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezése, anyagi támogatása. A gyakorlati oktatást elősegítő eszközök beszerzése. A kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok felkészülésének támogatása. A diákság ösztönzése a kiváló szakmai tudás elérésére. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

A Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskolában folyamatos mentori fejlesztés valósul meg. Intézményünkben a mentortanári feladatokat Fellner Miklós mentortanár látja el.

Tevékenységi kör:
A mentortanárnak alapvetően három területre terjed ki a tevékenysége:
 A megfelelő tanulmányi előmenetel segítése

 • a hátrányos helyzetű gyerekek lemorzsolódásának megakadályozása, így az iskolai bukások elkerülése, a tanulmányi eredmények javítása
 • segítségnyújtás a leghatékonyabb tanulási módszerek elsajátításában, a lemaradások megakadályozására (felzárkóztatás, korrepetálás, egyéni korrekció, motiválás, beilleszkedés segítése, stb.)
 • a pedagógus kollégákkal, osztályfőnökkel közösen a tanulók haladási programjának összeállítása, kidolgozása, a folyamatok figyelemmel kísérése, a tapasztalatok alapján a szükséges korrekciók végrehatása

A pályaválasztás segítése

 • a pályaválasztás elősegítése, a lehetőségek megismertetése
 • a munkaügyi szervezet pályaválasztási rendezvényeinek megismertetése a mentoráltakkal
 • hiányszakmákra irányítás
 • a tehetséges tanulók továbbtanulásra ösztönzése

Az álláskeresés, munkába állás elősegítése

 • álláskeresésre való felkészítés (önéletrajz, álláspályázatok)
 • a munkaügyi szervezet elhelyezkedést elősegítő támogatásainak, szolgáltatásainak megismertetése

Közösségfejlesztés

 • a család- illetve a mikroközösség bevonása, közösségfejlesztés
 • a szülők bevonása a mentorálási folyamatba, annak megértetése, hogy a tanulás a gyerek jövőbeni boldogulását célozza, esetlegesen a szülők képzésbe irányítása/ajánlása
 • a mentortanárnak a családdal, mikroközösséggel történő folyamatos kapcsolattartása elsősorban a továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz, a reális, megvalósítható elképzelések kialakításához nyújt segítséget
 • a tanulók helyes életmódra, rendszerességre nevelése

A fenti tevékenységek megvalósulása érdekében a mentortanár:

 • egyéni fejlesztési terveket dolgoz ki,
 • egyéni fejlődési naplót vezet a folyamatos ellenőrzés, értékelés rögzítésére,
 • a tanulók személyiségének megerősítésére törekszik,

A munkaerő-piaci programtól elvárt eredmények:

A tanuló:

 • ismerje meg saját képességeit és pályaválasztási lehetőségeit
 • aktívan vegyen részt a pályaválasztásban
 • tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit (internet, munkaügyiközpont, pályaválasztási dokumentumok)

A mentortanár:

 • bizalmi viszont alakítson ki a mentoráltakkal és mikroközösségükkel
 • munkájával hozzá  járul a bukások, a lemorzsolódás elkerüléséhez, a tanulmányi eredmények javulásához
 • lehetőséget nyújt a tanulóknak, hogy minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek az eredményes pályaválasztás érdekében (részvétel a pályaválasztási kiállításokon, üzemlátogatásokon, a munkaügyi központ szolgáltatásainak igénybevétele)
 • minél több segítő intézménnyel épít ki kapcsolatot.

Minden érdeklődőt várok szeretettel!

Fellner Miklós

Aktuális

 • 1
 • 2
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Elfogadom Nem fogadom el