• Üdvözöljük weboldalunkon!

  Üdvözöljük weboldalunkon!

  Iskolánk a Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola két iskola: a Zrínyi Miklós Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, valamint a Zsolnay Vilmos Szakközépiskola és Szakmunkásképző összevonásával jött létre 1993. augusztus 1-jén. Read More
 • Kereskedelmi tagozat

  Kereskedelmi tagozat

  Tanirodánkat a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola hozta létre 1998-ban. Az előkészületi munkálatok egy évet vettek igénybe, de sikerült nagyon igényes és magas színvonalú gyakorló irodát létrehozni. A taniroda tényleges működése 1999 szeptemberében kezdődött. Kereskedelmi tagozat.
 • Vendéglátó tagozat

  Vendéglátó tagozat

  Szakközépiskolai képzés:Képzési idő: 4 év, a tanulók a 12. osztályt követően érettségi vizsgát tesznek.A közismereti tantárgyakon kívül vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, mely lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.Elméleti ismeretek: Gazdasági környezetünk, Vendéglátó és turizmusismeretek, Szállodai ismeretek, Marketing Alapozó gyakorlatok: Gasztronómiai alapismeretek, Kommunikáció, Viselkedéskultúra, Ételkészítés, Cukrászati termékkészítés.
 • Idegenforgalmi tagozat

  Idegenforgalmi tagozat

  Iskolánk idegenforgalmi tagozata immáron több évtizedes múltra tekinthet vissza. Képzésünk célja, hogy idegenforgalmi vállalkozások számára korszerű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket neveljünk. Diákjaink az érettségi és a szakmai vizsga letétele után biztos alapokra építve tanulhatnak tovább, nem csak szakirányban. Aki iskolánk elvégzése után a munkaerő piacra kerül, emelt szintű szakképzettséggel, nyelvvizsgával a kezében, biztosan könnyen megtalálja helyét.
 • Színvonal Alapítvány

  Színvonal Alapítvány

  Székhely: 7623 Pécs, Rét u. 10. Adószáma: 19034243-1-02Számlaszáma: K&H Bank Nyrt.10200012-24074386-00000000
  ALAPÍTVÁNYI CÉLOK: Az iskolai tanulmányi színvonal emelése (pályatémák kiírása, tanulmányi és szakmai versenyeken való eredményes részvétel, erkölcsi elismerés, anyagi jutalmazás). Az iskola szakmai és nyelvi képzési lehetőségeinek magasabb szintű megvalósítása, a gyakorlati oktatás korszerűsítése. Az intézmény diákságának szakmai és nyelvi képzésével, továbbképzésével kapcsolatos tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezése, anyagi támogatása. A gyakorlati oktatást elősegítő eszközök beszerzése. A kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok felkészülésének támogatása. A diákság ösztönzése a kiváló szakmai tudás elérésére. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

KEDVES LÁNYOK ÉS FIÚK!

 

Bizonyára sokan hallottatok már a közösségi szolgálatról, amelynek lényegéről és a legfontosabb tudnivalókról tájékoztatunk benneteket.

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT BEVEZETÉSE

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez ötven óra közösségi munkát kell teljesíteni,amelyet a 2016.január 1-je után érettségiző tanulóknak már igazolniuk kell .Ez a 2012/2013.tanévben 9.évfolyamos középiskolai diákokat már érinti. A közösségi szolgálatot a 9-11.évfolyamon lehetőség szerint három tanévre arányosan elosztva kell megszervezni.

MIT JELENT A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,a tanuló helyi közösségének javát szolgáló,szervezett keretek között folytatott,anyagi érdektől független,egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

A közösségi szolgálat célja, hogy ellenszolgáltatás nélkül végezz olyan tevékenységet, amely során  barátaiddal együtt segíthetsz gyerekeken, rászorulókon , állatokon,másrészt emberekkel ismerkedj meg és kapcsolatokat építs. A szolgálat során nem csak problémákat oldhatsz meg, hanem észrevétlenül tanulhatsz az együttműködésről , az empátiáról,a kreatív gondolkodásról,a döntéshozásról és a felelősségvállalásról.

 

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT LEHETSÉGES TERÜLETEI:

 • egészségügyi ,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet és természetvédelmi,
 • katasztrófavédelmi,
 • óvódás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős tevékenység


EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGEK KÓRHÁZBAN VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN:

A tanulók a következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon:

 • a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel,
 • a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben,
 • felolvasás, beszélgetés, beteg mellet tartózkodás, a betegek meghallgatása,
 • a betegek kéréseinek tolmácsolása az ápoló személyzet felé,
 • egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő feladatok, stb.

 

SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK:

 • idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbetétele, favágás stb.)
 • idős emberek támogatása szociális intézmény keretei közt (sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása)
 • felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek,
 • egyéb szociális tevékenységek

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK:

 • korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intézményben,
 • bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben,játékokban való részvétel,
 • oktatás idősek számára (pl.: számítógép-használat, nyelvtanítás),
 • egyéb oktatási tevékenységek.

KULTURÁLIS, KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK:

 • kulturális intézményekben, múzeumokban kisegítő feladatok elvégzése,
 • közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása,
 • közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása,
 • bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (pl. bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés),
 • iskolai programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel,
 • iskolai szertár rendezése,
 • saját iskola közösségének javára történő tevékenységek (pl. teremdekoráció),
 • helyi (civil) szervezetek kulturális és sport rendezvényein segítőként való részvétel, stb.

KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK:

Szervezhetők nemzeti parkokban, erdészetekben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai szervezeteknél, továbbá önkormányzatoknál. A nemzeti parkok és erdészetek esetében fel kell venni a kapcsolatot a helyi intézmények vezetőivel és egyeztetni a lehetőségeket.

Minden esetben együttműködési megállapodás szükséges.

Néhány javasolt tevékenység:

 • parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése,
 • biciklitároló javítása festése, kerítésfestés,
 • szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése,
 • környezettudatosságra vonatkozó programokban való részvétel,a programok népszerűsítése,
 • egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység (állatotthonok, állatmenhelyek munkájának segítése)

KATASZTRÓFAVÉDELMI TEVÉKENYSÉG (FELÖLELI A POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉGEKET IS )

Megemlítendő területek például a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcsolódás, közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben. Rendkívüli helyzetben a tanulók kompetencia határain belül végezhető tevékenységek ellátása, pl.: árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése, épületek, ingóságok óvása, jelző-rendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek tájékoztatása, segítése stb.

KÖZÖS SPORT-ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG ÓVODÁS KORÚ, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰGYERMEKEKKEL, TOVÁBBÁ IDŐS EMBEREKKEL

 • közös programok nehézséggel élő kortársakkal. bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok,
 • közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, sütés, fodrászat).


FONTOS TUDNIVALÓK

Az iskolai közösségi szolgálat bármely napon végezhető, így tanítási napon, legalább egy, de legfeljebb három óra időtartamban, tanítási napon kívül (hétvége, ünnepnap, iskolai szünet) 5 óra teljesíthető amely az utazással eltöltött időt nem tartalmazza. Egy óra alatt 60 perc értendő.

 

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT DOKUMENTUMAI

Jelentkezési lap

A tanuló a jelentkezési lap kitöltésével és a kiválasztott tevékenység(ek) megjelölésével jelzi a közösségi szolgálatra való jelentkezését,amelyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni ill. elfogadni, amennyiben a tanuló nem töltötte be a 18. életévét. A jelentkezési lapot az osztályfőnöktől kell elkérni illetve neki visszaadni.

 

Szülői nyilatkozat

A nyilatkozat kitöltésével és aláírásával a szülő tájékoztatást ad a tanuló egészségi állapotáról. A szülői nyilatkozatot az osztályfőnöktől kell elkérni illetve neki visszaadni.

 

Szolgálati napló

A tanuló naprakészen vezeti közösségi szolgálati naplóját,amelyben szerepel a dátum,a helyszín,a teljesített órák száma,a fogadó fél ill. a koordináló pedagógus aláírása. Ajánlott, hogy a tanuló röviden írja le élményeit, benyomásait. A szolgálati napló alapján az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését az osztálynaplóban, a törzslapon, valamint a bizonyítványban.


Igazolás

Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy példány az intézménynél marad.

 

Együttműködési megállapodás

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

HASZNOS OLDALAK: http://www.kozossegi.ofi.hu

Aktuális

 • 1
 • 2
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Elfogadom Nem fogadom el